ป้องกันเด็กจากภัยไซเบอร์ (Cyber Threats)

56% ของเด็กอายุระหว่าง 8 – 12 ปี อยู่ในความเสี่ยงของการคุกคามทางไซเบอร์ หรือ Internet การสำรวจจาก dqInstitute.org สำหรับประเทศไทยเองมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าสากล อยู่ที่ 60% ประกอบด้วย

Capture.PNG

ปัจจุบัน นอกเหนือจากรูปแบบการคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber threats) ที่เราต่างคุ้นเคยกับภัยในรูปแบบ จากระบบฮาร์ดแวร์(Hardware security threats), ระบบซอฟต์แวร์(Software security threats) และระบบข้อมูล(Data threats) ในปัจจุบันการใช้งาน Social Media ที่เผยแพร่และผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital technology disrupt) ภัยคุกคามจึงมีรูปแบบที่หลากหลายกว่าในอดีต จากรูปแบบอื่น ที่มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้งาน การคุกคาม การหลอกลวง ต่างๆเป็นต้น

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ผลจากการสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองควรที่จะใส่ใจต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ โดยฉพาะโทรศัพท์มือถือ Smartphone Tablet และคอมพิวเตอร์ของบุตรหลานท่าน ดังเช่นในหลายประเทศที่ได้มีการใช้หลายมาตรการ เช่นการควบคุมด้วยกฏหมาย การดูแลรวมกันโดยหลายฝ่าย การร้องเรียนภัยจาก Cyber Threats การสร้างความรู้แก่เยาวชนเพื่อให้ด็กสามารถปกป้องตัวเองได้บนโลกออนไลน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.