เลี้ยงลูกอย่างใช้สติ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้สังคม

ไอดอลคนแรกของลูก คือ พ่อแม่

ใช้สติ เป็นต้นแบบที่ดีให้ชีวิตลูก…สร้างอนาคตที่ดีให้สังคม


 

อย่าให้ความเป็นห่วง…ทำร้ายลูก

ความเป็นห่วงมากเกินไป..อาจทำให้ลูกอ่อนแอในการใช้ชีวิต ขาดความมั่นใจ ความรักของพ่อแม่ควรมีความสมดุล รักอย่างพอดี ห่วงอย่างมีสติ ให้ลูกเติบโต มีพัฒนาการสมวัย และมีความสุข

คุณกำลังสร้างคนแบบไหนให้สังคม

เลี้ยงลูกอย่างใช้สติ สร้างอนาคตที่ดีให้สังคม
ขอบคุณคลิปดีๆ จาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.