เพิ่มพื้นที่ Sensory ในโรงเรียน

Don’t Walk in the Hallway

อย่าเดินบนทางเดิน ให้ กระโดด Jump! Hop! Hop!

โรงเรียน Roland ประเทศแคนนาดา จัดพื้นที่กิจกรรม Sensory กระตุ้นทางกายภาพและประสาทรับความรู้สึกเพื่อพัฒนานักเรียน ในบริเวณโถงทางเดินที่ตกแต่งด้วย แสง สี และเสียง ระยะทางยาวกว่า 120 ฟุต ระหว่างทางเดินเด็กๆ จะได้ยินเสียงเพลงบรรเลง และภาพต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงเป็นแผนภาพความคิดในสมองได้ (Mind Map)

sensory path

sensory path

sensory path

//www.cbc.ca/i/caffeine/syndicate/?mediaId=1417953859625

ที่มา :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.