แนะนำ Free MySQL hosting (ฟรี!!!)

หากคุณต้องการ MySQL server แบบใช้งานชั่วคราว ใช้สอนเด็กๆ ใช้ทดสอบงานบางอย่าง ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว คุณไม่อยากซื้อ ไม่อยากเช่า ไม่อยากเซ็ตอัพ LocalHost หรือ Server เหลือใช้ต่างๆ นานา แต่อยากจะใช้ชั่วคราวจริงๆ

แอทมินขอแนะนำเว็บไซต์ RemoteMysql.com สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ใช้งานแบบชั่วคราวภายใน 30 วัน แบบไม่มีค่าใช้จ่าย(Free) หลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกลบทิ้งไป

จากหน้าเว็บหลัก เมื่อกด Get Started! สมัครหน้าเว็บแล้ว

06

เว็บก็จะแจ้งข้อมูล ว่าจะ Login ได้อย่างไร ดังเช่น …..

URL : https://remotemysql.com/phpmyadmin

Username: uK3JkUf75y
Password: *********

Database Name: uK3JkUf75y
Server: remotemysql.com
Port: 3306

05

ก็จะพบกับหน้าของ PHPMyAdmin หรือจะใช้เครื่องมืออื่นในการติดต่อมาก็ได้ ที่ port 3306

ของดีที่อยากแนะนำครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.