แนะนำเว็บไซต์สาย Data Export

ในหลายครั้งสาย Dev. ต้องการข้อมูล(Data) เพื่อมาทดสอบโปรแกรม อัลกอริธึม สูตร หรือวิธีการอะไรสักอย่างนึง หลายครั้งที่ผมต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าขั้น Big Data ที่ Data นั้นมี Volumn เยอะๆๆเพื่อมาทดสอบ จากเว็บไซต์เดิมที่ได้เคยแนะนำกันไป คือเว็บ GenerateData.com นั้นสามารถ Customize fields และ Export ได้หลายรูปแบบ แต่มันก็ยังไม่สาแก่ใจ ครั้งนี้จะขอแนะนำเว็บไซต์เพื่อการสร้างข้อมูลเพื่อการทดสอบ อื่นๆ อีกครับ

1. Mockaroo.com สามารถใช้งานได้ฟรี แต่ไม่เกินครั้งละ 1000 records

2. Datanamic.com เป็น Windows-based application ใช้ฟรี 14 วัน (Trial)

realistic test data generation for multiple databases

3. DataBake.io ส่วนตัวนี้น่าสนใจครับ ฟรีแบบทีละ 500,000 records เลย แต่ช่วงนี้ปิดปรับปรุง (รออยุ๋นะ)

4. DatabaseTestData.com ปัจจุบันผมใช้เว็บไซต์นี้เป็นประจำ Export ได้ในรูปแบบ JSON , CSV , XML ได้ครั้งละ 100000 records เลยครับขอแนะนำเว็บไซต์นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.