Peekaboo, I see you! – จ๊ะเอ๋

peekaboo

Peekaboo, I see you!

“การเล่นจ๊ะเอ๋ จะทำให้ลูกพ่อแม่ไม่ได้หายไปไหน รับรู้ว่าวัตถุหรือสิ่งๆนั้นยังอยู่ แม้เขาจะมองไม่เห็นก็ตาม จะทำให้เด็กรู้จักการรอคอย การเล่นจ๊ะเอ๋จึงเป็นหนึ่งในการเสริมพัฒนาการสมองของลูกที่พ่อแม่ทุกคนสามารถเล่นกับลูกได้”