Tag: generate

แนะนำเว็บไซต์สาย Data Export

ในหลายครั้งสาย Dev. ต้องการข้อมูล(Data) เพื่อมาทดสอบโปรแกรม อัลกอริธึม สูตร หรือวิธีการอะไรสักอย่างนึง หลายครั้งที่ผมต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลเข้าขั้น Big Data ที่ Data นั้นมี Volumn เยอะๆๆเพื่อมาทดสอบ จากเว็บไซต์เดิมที่ได้เคยแนะนำกันไป คือเว็บ GenerateData.com นั้นสามารถ Customize fields และ Export ได้หลายรูปแบบ แต่มันก็ยังไม่สาแก่ใจ ครั้งนี้จะขอแนะนำเว็บไซต์เพื่อการสร้างข้อมูลเพื่อการทดสอบ อื่นๆ อีกครับ

1. Mockaroo.com สามารถใช้งานได้ฟรี แต่ไม่เกินครั้งละ 1000 records

2. Datanamic.com เป็น Windows-based application ใช้ฟรี 14 วัน (Trial)

realistic test data generation for multiple databases

3. DataBake.io ส่วนตัวนี้น่าสนใจครับ ฟรีแบบทีละ 500,000 records เลย แต่ช่วงนี้ปิดปรับปรุง (รออยุ๋นะ)

4. DatabaseTestData.com ปัจจุบันผมใช้เว็บไซต์นี้เป็นประจำ Export ได้ในรูปแบบ JSON , CSV , XML ได้ครั้งละ 100000 records เลยครับขอแนะนำเว็บไซต์นี้

เครื่องมือ Generate Data สำหรับสาย Database

แนะนำเครื่องมือ Generate Data สำหรับสาย Database
ปกติ หากต้องการจะสร้างข้อมูล(Generate) ขึ้นมาเพื่อทดสอบ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ จะเป็นแบบสายทึก ใช้ MS Excel สร้างข้อมูลมือกะแป้นพิมพ์ ก็จะเคาะไปให้ตาลายกันไปเลย
รวมถึงเว็บต่างๆ ที่ได้ลองมาหลายยี่ห้อ จนกระทั่งมาเจอกับเว็บ GenerateData.com

Read More…